Kako sprostiti otroka v stresnem pomladnem obdobju?

  • Image

Tukaj ne gre samo za vprašanje, kako sprostiti otroka v obdobju pred koncem šolskega leta, ker se v vsakem obdobju pokaže potreba po sprostitvi.

Po drugi strani pa je res, da je šolski sistem omogočil otrokom veliko manipulacije pri opravljanju šolskih obveznosti.

Ko lahko otroci odločajo o tem, kdaj bodo pripravljeni na izpraševanje in ko jih učitelji in starši »prosijo« naj se učijo, naj sproti popravljajo ocene, pride na koncu leta do velikih stisk, ker se pač ne da vsega naenkrat naučiti.

Šolsko delo in učenje je kontinuiran proces, zato konec šolskega leta ne bi smel predstavljati nobenih dodatnih stresov. Iz prakse tudi vemo, da tisti učenci, ki imajo red v učenju, ob zaključku šolskega leta ne doživljajo nekih posebnih stresov. Naloga staršev in učiteljev pa je ta, da znamo organizirati življenje otroka tako, da bo osvojil najbolj optimalen red tako za učenje kot delo in sprostitev. In vse skupaj se mora vključiti v življenjski ritem družine in šole.

Na žalost vse več otrok za svoje sproščanje uporablja televizijo in računalnik, ki jim samo še dodatno znižajo nivo pozornosti, koncentracije, čustvene občutljivosti in vztrajnosti. Otrokovo odraščanje potrebuje veliko gibanja in tudi fizičnega dela. Gibanja iz preprostega razloga, da se vzpostavi ravnovesje med duševnimi napori, saj se s sprotnim telesnim odvajanjem negativnih posledic stresa, to najlaže vzpostavi. Fizično delo pa najprej pomaga pri pridobivanju delavnih navad, po drugi strani pa gre tudi za sprostitev. Seveda je pri mlajših otrocih potrebna tudi igra.

S pomočjo igre zadovoljuje otrok prav vse potrebe. Ker smo podlegli storilnosti tudi pri otrocih, pa se otrok v prvih letih šolanja preveč obremenjuje z raznimi izven šolskimi dejavnosti. Samo v primeru, da ima otrok eno do dve dejavnosti, ki ga morajo tudi resnično zanimati, je učinek teh dejavnosti dejansko sproščujoč. V primerih, ko je teh dejavnosti več, pa pomeni to dodatni stres in škodo v oblikovanju otrokove osebnosti.