Dober vzgojitelj, dobra varuška

  • Image

Komu bomo zaupali vzgojo svojega otroka?

Po letu porodniškega dopusta, ki ga lahko mama ali oče izkoristita za nego otroka, nastopijo nove skrbi staršev: komu bodo zaupali vzgojo svojega otroka?

V pričakovanju najboljšega si starši želijo, da otroka v varstvo in vzgojo prevzame oseba, ki bo znala prepoznati individualne potrebe otroka ter želje in pričakovanja staršev. Dober vzgojitelj bo otroka spodbujal na njegovih močnih točkah ter mu postavljal realne cilje na šibkih področjih. S tem bo otrok pridobil zaupanje v lastne sposobnosti, občutek lastne vrednosti ter samospoštovanje.

Dober vzgojitelj mora biti tudi terapevt, imeti dobro razvite sposobnosti poslušanja, znati obdržati zaupne stvari, se otroku približati, ga potolažiti, z njim sočustvovati in s tem pokazati, da spoštuje otrokovo osebnost. Tako bo otrok pridobil občutek varnosti, pripadnosti in povezanosti.

V vlogi pedagoga mora vzgojitelj izbrati vsebine, ki bodo otroka pritegnile ter jih predstaviti na zanimiv in zabaven način preko igre. Znati mora opazovati dogajanje pri in v otrocih ob uvajanju vsebin. Biti mora radoveden, kar pomeni, da se zanima za nove informacije, nabira znanje, tako na področju vzgoje in izobraževanja. V obsegu pustolovskega duha naj ima pozitiven odnos do novosti, upošteva naj več vidikov hkrati in iz kopice informacij, ki so danes lahko dosegljive, izbere najpomembnejše. Tako bodo otroci z veseljem črpali informacije in se učili.

Otroka naj vzgaja oseba, ki je polna optimizma, ki zna kontrolirati lastno vedenje v različnih situacijah, tudi tistih, ki so neprijetne, oseba, ki zaupa vase in ima polno mero potrpežljivosti, ki je poštena, zanesljiva, vztrajna, ljubezniva, razumevajoča, komunikativna, prijazna, energična, dinamična in velikodušnega srca. Tako otroku omogočimo, da se razvija v prijaznem, prijetnem in spodbudnem okolju.

Ob vsem naštetem je najpomembnejša in najtežja doslednost. Preko nje otroka učimo odgovornosti za njegova ravnanja. Otrok potrebuje stalni ritem, red, pravila, jasno mu moramo razložiti posledice neizvedene dogovorjene naloge. Na tem se gradi njegova trdna osebnost, s katero bo razvijal harmonične odnose z drugimi osebami in bo znal delovati v širšem socialnem svetu.