Ali je branje knjig lahko zabavno?

  • Image

Dandanes otroci in mladostniki le redko sami posežejo po knjigi, ki bi jo zaradi lastnega interesa z veseljem prebrali.

V dobi interneta in televizije je branje na zadnjem mestu seznama prostočasnih aktivnosti, kar se kaže tudi v vse slabšem besednem zakladu ter besednem izražanju otrok in mladostnikov. V šoli so sicer učenci spodbujeni k branju v okviru domačega branja, žal pa se pogosto dogaja, da obnove knjig najdejo kar na spletu, celotne knjige pa sploh ne preberejo.

Kako pri otrocih spodbuditi interes za branje? Vsekakor je to najprej naloga staršev, ki naj že od malih nog branje otroku predstavijo kot nekaj zanimivega in koristnega. Tukaj je nekaj nasvetov, na kakšen način naj to storijo.

  • Glasno branje

Glasno branje ni le korak, ki vodi k branju v mislih, vendar tudi bistveno pripomore k razvoju besednjaka, razumevanja, večjega obsega pozornosti ter interesa za branje. Starši običajno najprej začnejo z glasnim branjem pravljic za lahko noč, lahko pa to branje razširijo tudi čez dan. Starejše otroke naj spodbujajo k glasnemu branju mlajšim, kar bo vsekakor koristno za obe strani. Glasno branje omogoča tudi spremljanje in korekcijo izgovora posameznih besed in glasov. Starši pa lahko po glasnem branju preverijo otrokovo razumevanje prebranega tako, da otroka spodbudijo k obnovi prebranega s svojimi besedami.

  • Branje zunaj doma

Prednost knjig je vsekakor ta, da jih lahko vzamemo kamorkoli (piknik v naravi, izlet ob jezeru, plaža na morju, otroško igrišče, restavracija…). Starši lahko to zelo dobro izkoristijo in del prostega časa, ki ga preživljajo z otroki zunaj doma, namenijo tudi skupnemu branju.

  • Oživite zgodbe

Branje zgodbic bo otroku še bolj zanimivo, če bodo zgodbe povezane z dogodki v vsakdanjem življenju. Tako lahko starši, preden gredo v živalski vrt, skupaj z otrokom preberejo zgodbice o živalih.

  • Skupno branje

Če starši vidijo, da otrok bere, je priporočljivo, da tudi sami poiščejo knjigo, se usedejo zraven otroka in začnejo brati. Na ta način bodo z zgledom otroku pokazali, da je branje vsekakor koristen način preživljanja prostega časa.

  • Spremljanje knjižnih novosti

Interes otrok za različne literarne zvrsti se z njihovimi leti spreminja. Zato je dobro, če so starši glede tega na tekočem ter tako otroku omogočijo dostop do želene literature.

Viri:

  • Homework Tips for Parents. U.S. Department of Education, Office of Intergovernmental and Interagency Affairs, Educational Partnerships and Family Involvement Unit, Washington, D.C., 2003.
  • Rowley, B. 5 Ways to Make Reading Fun.