19.9.2011

»Talenti so v vseh generacijah« (in z vami tudi na 5. kadrovskih dnevih Mercatorja)

Tudi letos bomo organizirali tradicionalne, že 5. kadrovske dneve, ki se bodo odvijali v torek, 4. oktobra, v Cankarjevem domu.

Tematika staranja zaposlenih je bila rdeča nit lanskih kadrovskih dni. Okoli 120 gostov iz gospodarstva in javnega sektorja je temo dobro sprejelo. Najboljši dokaz za to je bila zanimiva, na trenutke celo vroča debata, ki se je odvijala v okviru okrogle mize. Živahna diskusija dokazuje, da staranje prebivalstva in z njim povezane spremembe zadevajo vsakogar izmed nas. Podjetja morajo ta trend sprejeti ter se mu z ustreznimi ukrepi prilagoditi.

Okrogla miza

Foto: Diskusija na okrogli mizi v okviru 4. kadrovskih dni.

Letos bomo naredili korak v to smer. Osrednja tema kadrovskih dni se tako dotika talentov ter medgeneracijskega sodelovanja. Poimenovali smo jo »Talenti so v vseh generacijah«. Z diskusijo bomo spoznavali pomen talentov, ki so za podjetje izredno pomembni, saj jih ne moremo ne kupiti ne posoditi ne razviti na kratek rok. Upravljanje in razvijanje talentov je nujno potrebno za uresničevanje ciljev vsake organizacije. Včasih smo besedo talent uporabljali predvsem za mlade, danes pa ni več tako. S staranjem prebivalstva se podaljšuje doba, ki jo bomo preživeli na delovnem mestu. Za organizacije postaja medgeneracijsko sodelovanje strateškega pomena. Sodobne organizacije bi morale izkoriščati potencial prav vseh generacij in omogočiti razvoj svojih talentov z medsebojnim sodelovanjem.

Uvodoma bo letošnje goste nagovoril predsednik Mercatorjeve uprave, mag. Žiga Debeljak. Uresničevanje kadrovske strategije bo predstavila mag. Vera Aljančič Falež, članica uprave. V medgeneracijsko obarvani okrogli mizi pa bomo prisluhnili razmišljanju profesorja z Medicinske fakultete, odličnega zdravnika in priznanega pesnika Alojza Ihana, uspešne direktorice italijanskega porekla, ki si je v Sloveniji ustvarila družino in kariero, Marie Anselmi, igralke in ustanoviteljice prve zasebne Dramske šole Barice Blenkuš ter mladega ekonomista iz Makedonije, Nikole Tanasoskega, ki je namesto udobja in vodenja uspešnega družinskega podjetja izbral samostojno karierno pot v Srbiji in kasneje v Bosni in Hercegovini. Okroglo mizo bo vodila mag. Marijana Jazbec, izvršna direktorica Strateških kadrov in korporacijske kulture.

Gostje 5. kadrovskih dni bodo tudi tokrat imeli možnost za izmenjavo mnenj, izkušenj in vtisov na družabnem srečanju, po koncu programa.

4_kadrovski dnevi

Foto: Družabni del 4. kadrovskih dni.

Vsi članki