Saš Slokan Topolinjak in Tim Ribič Koražija - OŠ Litija

Zapis je del projekta: Mali šef.

Saš in Tim iz 6. razreda sta res že dolgo prijatelja. Skupaj igrata kitaro in košarko. Tim je dober v metanju trojk, Saš pa v prostih metih. Timu je všeč košarkar Stephen Curry, Sašu pa Michael Jordan. Tim najraje pripravlja sladice in obožuje čokoladni souffle. Saš ima najraje pečenega zajca, ki ga pripravi njegova babica Marica. Saš in Tim sta zabavna fanta, ki včasih kakšno ušpičita. Samo tu pa tam.

Za kaj bomo porabili denar?

Denar bomo porabili za:

  • osvežitev šolskega vrta s postavitvijo manjših klopi in pergole za pouk na prostem,
  • nakup novih športnih rekvizitov,
  • nakup kinestetične mize.

Z nakupom izdelkov z oznako Mali šef glasujte za šolo svojega favorita in jim pomagajte do uresničitve šolskih projektov.

Glasujte in podprite!

OŠ Litija

Osnovna šola Litija je športno in kulturno središče, ki omogoča vrhunske dosežke, odlično znanje, bogato kulturo, prijazno vzdušje in osebni razvoj učencev, zaposlenih in staršev.

Osnovno šolo Litija sestavlja: matična šola, Podružnična šola Sava, Podružnična šola Darinke Ribič Polšnik, Podružnična šola s prilagojenim programom in Vrtec Polhek Polšnik. V začetku šolskega leta 2022/2023 je v šoli skupaj 36 oddelkov, 613 učencev in 19 otrok v kombiniranem oddelku vrtca. V strokovno podporo je šolska svetovalna služba (pedagog, psiholog, specialni pedagog, socialni delavec in logoped). Pouk na matični šoli četrto leto poteka v novi, moderni zgradbi. Šola je socialno naravnana, povezana z lokalno skupnostjo.

OS LITIJA

Nosi nazive Zdrava šola, eTwinning šola in Kulturna šola. Učencem ponuja bogat nabor interesnih dejavnosti, vključeni smo v vrsto projektov na šolski in lokalni ravni, na MIZŠ ter ZRSŠ, iz leta v leto pa se krepi tudi mednarodno projektno delo. Tako na primer v letošnjem šolskem letu delujemo v več različnih eTwinning projektih, ter v kar nekaj mednarodnih projektih: Open Eye in OTA v sodelovanju z IC Geoss, ELaDiNa, Reading for life… Spoznanje, da so izobraževanja v tujini potrebna za nadaljnjo poklicno rast posameznikov in šole kot ustanove, nas je pripeljalo do tega, da smo začrtali evropski razvojni načrt šole in pripravili razpisno dokumentacijo za pridobitev Erasmus KA120 akreditacije s temo »Potovanje v znanje«.

OŠ Litija zaradi vseh teh raznolikih aktivnosti postaja prepoznavna, ne samo v Sloveniji, ampak tudi zunaj naših meja. V zadnjih nekaj šolskih letih smo tako izvedli več sledenj na delovnem mestu (Job shadowing).

Za preprečevanje medkulturnih konfliktov, izboljšanje učenčeve samopodobe in pasivnosti ter večje sodelovanje med strokovnimi delavci na šoli izvajamo projekta CAP in ZDRAVA ŠOLA. Ključ slednjega je izvajanje preizkušenih programov za promocijo zdravja na telesnem, duševnem, socialnem in okoljskem področju za učence, učitelje in starše.