Kristjan Jaklič in Tjaž Tehovnik – OŠ Primoža Trubarja

Zapis je del projekta: Mali šef.

Tjaž hodi v 8., Kristjan pa v 6. razred. Tjaž igra košarko in zelo rad poje. Všeč so mu hitri avtomobili in najraje zmaže tiramisu. Mogoče je tudi zato prijatelj s Kristjanom, ki najraje pripravlja slaščice. Tudi on ima rad hitre avtomobile, nabija nogometno žogo in trenira ju-jitsu. Njegovi idoli so Karim Merdjadi, Ana Roš in Uroš Štefelin. Njune mentorice so njuni mami in razredničarka, ki poučuje gospodinjstvo in biologijo.

Za kaj bomo porabili denar?

Denar bomo porabili za:

  • interaktivni zaslon (učilnica za gospodinjstvo),
  • kuhinjski robot (učilnica za gospodinjstvo),
  • monokularni mikroskop (učilnica za biologijo, naravoslovje).

Z nakupom izdelkov z oznako Mali šef glasujte za šolo svojega favorita in jim pomagajte do uresničitve šolskih projektov.

Glasujte in podprite!

OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče

OŠ Primoža Trubarja je organizirana kot centralna osnovna šola z dvema podružnicama: Rob in Turjak. Na začetku šolskega leta 2022/2023 je bilo na OŠ Primoža Trubarja v 25 oddelkih vpisanih 472 učencev; na centralni šoli 402 učenca, v Robu 27 in na Turjaku 40. V sklopu šole je tudi Vrtec Sončni žarek, v katerem je v 13 oddelkih 216 otrok, ki deluje na treh lokacijah. V Velikih Laščah je centralni vrtec, v katerem je v 7 oddelkih 124 otrok, v enoti na Karlovici so trije oddelki z 43 otroki, na Turjaku pa je v treh oddelkih 49 otrok.

Na Turjaku so se po jesenskih počitnicah šolski in predšolski otroci preselili v nove, sodobno opremljene prostore. Šola je dobro vpeta v lokalno okolje, odlično sodelujemo tudi z ustanoviteljem, trudimo se za zagotavljanje čim boljših pogojev za izobraževanje predšolske in šolske populacije.

Vodila našega dela so: razvijanje kulture dialoga na vseh ravneh, ustvarjalnost, sodobne metode in oblike dela, vključevanje različnih dejavnosti, strokovno izpopolnjevanje delavcev in uvajanje strokovnih novosti.

Trudimo se omogočiti optimalni razvoj učencev in otrok, njihovih sposobnosti, ustvarjalnosti, pri tem pa upoštevati specifičnost posameznika. Delo in življenje šole sta organizirana tako, da se med seboj prepletajo sestavine obveznega in razširjenega programa ter druge oblike dela.

OS PRIMOZA TRUBARJA VELIKE LASCE

Učenci se udeležujejo različnih tekmovanj (iz znanja, športa, šaha, priprave hrane), kjer dosegajo izjemne rezultate in, kar je najpomembneje, pridobivajo nova znanja in krepijo svoja močna področja.

Vključeni smo v različne projekte:

  • Mednarodni projekti so: Unicef – Punčka iz cunj, eTwinning in iEarn.
  • Sodelujemo tudi v projektih na državni ravni: Policist Leon , Zlati sonček, Pasavček, Rastem s knjigo, Nacionalni mesec skupnega branja, Sobivanje , Teden pisanja z roko.
  • Že vrsto let se naši učenci pod mentorstvom učiteljice Gordane Farazin udeležujejo tekmovanja za Zlato kuhalnico, kjer vsako leto posegajo po visokih, celo najvišjih rezultatih. Na šolski steni visijo, poleg priznanj, že štiri zlate kuhalnice, zadnjo smo obesili v tem šolskem letu.
  • Smo Zdrava šola, saj nam skrb za zdravje in okolje veliko pomeni.
  • Tradicionalni slovenski zajtrk