Gašper Lesjak in Zala Višič – OŠ Pohorskega Bataljona

Zapis je del projekta: Mali šef.

Gašper je starejši od Zale, Zala pa je višja od Gašperja. Hodita v 5. razred. Gašper pravi, da bo Zala v kuhinji njegova šefica, on pa bo njen najboljši pomočnik. Rad igra nogomet, plava in smuča. Obožuje lazanjo, pečene perutničke in krvavice. Oba z Zalo rada pomagata pri kolinah.
Zala pomaga v kuhinji, kjer se pripravljajo jedi za kolinarje. Rada igra košarko, smuča, plava, poje in igra kitaro. Obožuje Nino Pušlar, malo manj rada pa pospravlja. Oba se strašno rada pogovarjata, zabavata in pokata štose.

Za kaj bomo porabili denar?

Denar bomo porabili za:

 • posodobitev igral,
 • nove stenske panoje in obloge,
 • ureditev športnega igrišča.

Z nakupom izdelkov z oznako Mali šef glasujte za šolo svojega favorita in jim pomagajte do uresničitve šolskih projektov.

Glasujte in podprite!

OŠ Pohorskega bataljona Oplotnica

Šola deluje v podeželskem okolju in ima dve podružnici. Matična enota je OŠ Pohorskega bataljona Oplotnica s sedežem v Oplotnici. K matični enoti spadata tudi podružnična OŠ na Prihovi in podružnična OŠ na Keblju. Vizija šole je usmerjena v vzgojo in izobraževanje otrok, saj želimo v iskrenem in strpnem okolju vzgojiti odgovorne in ustvarjalne državljane.

Razvojni načrt predstavlja splošne smernice razvoja. Temeljni cilj je povečati kakovost poučevanja in vzgoje naših učencev z dobrim sodelovanjem med zaposlenimi, učenci, starši ter lokalno skupnostjo.

Oplotnica

Sodelujemo v številnih projektih:

 • EKO ŠOLA (Mladi poročevalci za okolje),
 • ŠPORT ŠPAS,
 • TURIZMU POMAGA LASTNA GLAVA (promocija kraja in sodelovanje z okoliškimi društvi),
 • ZDRAVA ŠOLA,
 • KULTURNA ŠOLA,
 • POLICIJA ZA OTROKE (kolesarski izpit, policist Leon, Otroška varnostna olimpijada),
 • RASTEM S KNJIGO,
 • LIKOVNA KOLONIJA,
 • ŠOLSKA SHEMA,
 • ŠOLSKI EKO VRT,
 • SIMBIOZA SKUPNOST,
 • TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK,
 • MEDGENERACIJSKO BRANJE,
 • JUNAKI NAŠEGA ČASA (prostovoljstvo – s katerim krepimo medsebojne odnose, medgeneracijska dodelovanje, sodelovanjem z vrtcem, sodelovanje z upokojenci, medvrstniška učna pomoč …),
 • STOP NASILJU,
 • EVROPSKI ŠPORTNI DAN,
 • TEK PODNEBNE SOLIDARNOSTI,
 • MALE SIVE CELICE,
 • SOBIVANJE,
 • NAŠA MALA KNJIŽNICA,
 • SLOVENŠČINA IMA DOLG JEZIK,
 • KREPITEV KOMPETENC PODJETNOSTI,
 • POGUM,
 • DROBTINICA,
 • DOBRODELNE HUMANITARNE AKCIJE (zbiranje papirja, zamaškov, igrač …),
 • DOBRODELNI BAZAR,
 • DOBRODELNI BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT,
 • ŠOLSKI KOLEDAR 2023.

Prav tako sodelujemo z različnimi organizacijami in društvi: z občino, s podjetji in organizacijami, s srednjimi šolami, z lokalnimi društvi, z vrtcem Otona Župančiča, z Glasbeno šolo Slov. Bistrica in Knjižnico Josipa Vošnjaka.