Kmetijska zadruga Sevnica

  • Image

O Kmetijski zadrugi Sevnica

Izdelki blagovne znamke »Grajske mesnine« nastajajo v Posavju, a so po svoji kvaliteti in okusu dobro znani tudi širše. Osnovno vodilo Grajskih mesnin kot poslovnega segmenta Kmečke zadruge Sevnica z.o.o. s 100-letno tradicijo je, da se povezujejo s kmeti – pridelovalci in lastniki zadruge. Ti Zadrugo oskrbujejo s kakovostnim mesom skrbno vzrejene živine, katere meso in izdelke tržimo v domačem prostoru in s tem ohranjamo primarno proizvodnjo ter kratke prevozne poti, kupcu pa nudimo kakovostno meso in izdelke.

Izdelke Kmetijske zadruge Sevnica najdete v 131 trgovinah Mercator.

KZ sevnica izdelki

Tradicionalne sevniške salame

Svojo zavezanost tradiciji izkazujemo tudi z izdelavo sevniške tradicionalne salame, ki povezuje lokalno zgodbo sevniških salamarjev z našo proizvodnjo.