Preverite zmagovalce projekta RDD 2019

  • Image

GLASOVANJE JE ZAKLJUČENO. REZULTATI SO ZNANI.

ČAKA NAS MESEC PODELITEV DONACIJ.

Projekt Radi delamo dobro je zaključen.

Znani so rezultati glasovanj v vseh 70 trgovinah po Sloveniji. Skupaj je bilo zbranih 650.247 glasov. Rezultate po posameznih trgovinah objavljamo spodaj.

Največ zmagovalcev med gasilci!

Med 210 sodelujočimi društvi so bila najštevilnejša

  • kulturna društva,
  • sledili so športna društva in
  • prostovoljna gasilska društva, med katerimi je bilo tudi največ zmagovalcev.

Društvo z največ zbranimi glasovi je bilo Prostovoljno gasilsko društvo iz Hoč. Zbrali so kar 10.800 glasov.

V mesecu maju bodo potekale slavnostne podelitve donacij, ki bodo lokalno skupnost zagotovo še bolj povezale.

Sedemdeset zmagovalcev bo prejelo donacijo v vrednosti 1.000 EUR . Drugo in tretje-uvrščeni pa bodo prejeli Mercator darilne kartice v vrednosti 200 EUR oz. 100 EUR .

Hipermarket Velenje, Šaleška cesta 1, 3320 Velenje

Market 19 Livade Izola, Kajuhova ulica 28, 6310 Izola/Isola

Market Bovec, Mala vas 6, 5230 Bovec

Market Bresternica, Obrobna ulica 1, 2354 Bresternica

Market C.maršala Tita 79 Jesenice, Cesta maršala Tita 79, 4270 Jesenice

Market Ceneta Štuparja Ljubljana, Cesta Ceneta Štuparja 2, 1000 Ljubljana

Market Cerkno, Glavni trg 2, 5282 Cerkno

Market Cesta na Bokalce, Cesta na Bokalce 9, 1000 Ljubljana

Market Črna na Koroškem, Rudarjevo 16, 2393 Črna na Koroškem

Market Dobrna, Dobrna 14, 3204 Dobrna

Market Dobrovo, Grajska cesta 4, 5212 Dobrovo v Brdih

Market Dolsko Ljubljana, Dolsko 116, 1262 Dol pri Ljubljani

Market Domžale, Kolodvorska cesta 10, 1230 Domžale

Market Dornberk, Gregorčičeva ulica 30, 5294 Dornberk

Market Gala Metlika, Naselje Borisa Kidriča 10, 8330 Metlika

Market Gorenja vas, Poljanska cesta 65 a, 4224 Gorenja vas

Market Gorišnica, Gorišnica 61, 2272 Gorišnica

Market Hoče, Pohorska cesta 18, 2311 Hoče

Market Kandija Novo mesto, Kandijska cesta 35, 8000 Novo mesto

Market Kobarid, Markova ulica 1 a, 5222 Kobarid

Market Kolodvorska Ribnica, Kolodvorska cesta 2 a, 1310 Ribnica

Market Krožna Koper, Krožna cesta 1, 6000 Koper/Capodistria

Market Lapajnetova Idrija, Lapajnetova ulica 45, 5280 Idrija

Market Lipa Štore, Udarniška ulica 3, 3220 Štore

Market Marjanca Gornja Radgona, Mladinska ulica 2, 9250 Gornja Radgona

Market Medvoška Medvode, Medvoška cesta 6, 1215 Medvode

Market Mengeš, Slovenska cesta 67, 1234 Mengeš

Market Mislinja, Šentlenart 35, 2382 Mislinja

Market Mojstrana, Triglavska cesta 28, 4281 Mojstrana

Market Mozirje, Savinjska cesta 4, 3330 Mozirje

Market Na gmajni Ljubljana, Na gmajni 1, 1000 Ljubljana

Market Nove Fužine 8 Ljubljana, Nove Fužine 8, 1000 Ljubljana

Market Pesnica, Pesnica pri Mariboru 43 B, 2211 Pesnica pri Mariboru

Market Pod Naklom Logatec, Tržaška cesta 19, 1370 Logatec

Market Podnart, Podnart 25, 4244 Podnart

Market Podpeč, Podpeč 48, 1352 Preserje

Market Pragersko, Ptujska cesta 35, 2331 Pragersko

Market Prušnikova Ljubljana, Prušnikova ulica 63, 1000 Ljubljana

Market Radeče, Ulica Milana Majcna 2, 1433 Radeče

Market Radgonska cesta Radenci, Radgonska cesta 9 f, 9252 Radenci

Market Ravenka Beltinci, Ravenska cesta 2, 9231 Beltinci

Market Renče, Trg 41, 5292 Renče

Market Rogatec, Celjska cesta 31 a, 3252 Rogatec

Market Rožna dolina Nova Gorica, Vipavska cesta 12, 5000 Nova Gorica

Market Sežana, Partizanska cesta 52, 6210 Sežana

Market Slovenska 40 Murska Sobota, Slovenska ulica 40, 9000 Murska Sobota

Market Središče ob Dravi, Slovenska cesta 55, 2277 Središče ob Dravi

Market Srednja vas v Bohinju, Srednja vas v Bohinju 23, 4267 Srednja vas v Bohinju

Market Stari trg pri Ložu, Cesta Notranjskega odreda 26, 1386 Stari trg pri Ložu

Market Straža, Ulica talcev 3, 8351 Straža pri Novem mestu

Market Šenčur, Kranjska cesta 3, 4208 Šenčur

Market Škocjan, Škocjan 14, 8275 Škocjan

Market Šoštanj, Trg svobode 11, 3325 Šoštanj

Market Trg Franca Kozarja Hrastnik, Trg Franca Kozarja 1, 1430 Hrastnik

Market Trg komandanta Staneta Ljubljana, Trg komandanta Staneta 6, 1000 Ljubljana

Market TZO Kočevje, Trg zbora odposlancev 20, 1330 Kočevje

Market Vevče Ljubljana, Papirniški trg 2, 1000 Ljubljana

Market Zaloška 1 Ljubljana, Zaloška cesta 1, 1000 Ljubljana

Market Zgornje Gorje, Zgornje Gorje 80 a, 4247 Zgornje Gorje

Market Žana Žalec, Mestni trg 2, 3310 Žalec

Market Žiri, Trg svobode 1, 4226 Žiri

Supermarket Ajdovščina, Vipavska cesta 6, 5270 Ajdovščina

Supermarket Bled , Kajuhova cesta 1, 4260 Bled

Supermarket Cerknica, Cesta 4.maja 4 a, 1380 Cerknica

Supermarket Ivančna Gorica, Vodotučine 18, 1295 Ivančna Gorica

Supermarket Ravne, Dobja vas 126, 2390 Ravne na Koroškem

Supermarket Slovenska Bistrica, Ljubljanska cesta 36, 2310 Slovenska Bistrica

Supermarket Supermesto Ptuj, Ormoška cesta 30, 2250 Ptuj

Supermarket Štepanjsko naselje Ljubljana, Parmska cesta 2, 1000 Ljubljana

Supermarket Tržič, Cesta Ste Marie Aux Mines 4, 4290 Tržič