Pravila in pogoji sodelovanja v kvizu in nagradni igri »Preveri svojo olimpijsko formo«

 • Image

Pravila in pogoji sodelovanja v kvizu in nagradni igri »Preveri svojo olimpijsko formo«

1. Splošne določbe

Ta pravila in pogoji opredeljujejo sodelovanje v spletnem kvizu »Preveri svojo olimpijsko formo« (v nadaljevanju kviz) in sodelovanje v nagradni igri, ki poteka v okviru tega kviza (v nadaljevanju nagradna igra).

Organizator kviza in nagradne igre je družba Poslovni sistem Mercator, d.d., Dunajska cesta 107, Ljubljana (v nadaljevanju organizator).

Kviz poteka na spletni strani organizatorja, na spletnem naslovu https://www.mercator.si/aktualno-pri-sosedu/nasi-najboljlsi/kviz-preveri-svojo-olimpijsko-formo.

S sodelovanjem v kvizu in nagradni igri sodelujoči potrjuje, da sprejema Splošna pravila in pogoje in da se z njimi strinja.

2. Trajanje nagradne igre

Vsi, ki sodelujejo v kvizu od 9. do 25. 2. 2018, hkrati sodelujejo tudi v nagradni igri.

3. Kdo lahko sodeluje v kvizu in nagradni igri?

V kvizu in nagradni igri lahko sodelujejo le osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji.

V kvizu in nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki kakor koli neposredno sodelujejo pri pripravi in izvedbi nagradne igre.

Z reševanjem kviz »Preveri svojo olimpijsko formo« uporabnik izve, kakšno je njegovo znanje iz poznavanje olimpijskih iger.

Vsak uporabnik kviza, ki od 9. do 25. 2. 2018 pravilno odgovori na vsa zastavljena vprašanja kviza, lahko sodeluje tudi v nagradni igri, in sicer tako, da:

 • vpiše v spletni obrazec svoje osebne podatke (ime, priimek, naslov in e-mail naslov),
 • odkljuka, da se strinja s pravili in pogoji nagradne igre,
 • klikne na gumb Potrdi, s čimer na navedeni e-mail naslov prejme e-mail sporočilo, ki vsebuje potrditveno povezavo,
 • klikne na potrditveno povezavo v prejetem e-mail sporočilu,
 • s tem se vpiše v bazo vseh, ki so pravilno odgovorili na vsa vprašanja kviza in se tako uvrsti v bazo za nagradni žreb.

4. Sodelovanje v nagradni igri

Nepopolno izpolnjeni podatki so neveljavni in se v primeru, da so izžrebani, ne upoštevajo.

Sodelujoči se strinjajo s sodelovanjem v nagradni igri pod pogoji, navedenimi v teh pravilih.

Uporabniki lahko kviz rešijo večkrat in tako večkrat sodelujejo v nagradnem žrebanju.

Uporabnik z reševanjem kviza in sodelovanjem v nagradni igri sprejme pogoje sodelovanja in pravila nagradne igre ter se strinja oz. dovoljuje, v primeru, da postane nagrajenec, javno objavo svojega imena in priimka na spletni strani www.mercator.si.

Kakršnakoli vprašanja v povezavi s kvizom ali nagradno igro lahko posredujete organizatorju na naslov: Poslovni sistem Mercator d.d., Služba za digitalni marketing, Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana, ali na urednistvo@mercator.si.

5. Nagradno žrebanje

Organizator bo vsak dan za en dan nazaj med vsemi pravilnimi odgovori nagradne igre izvedel žrebanje in nagradil enega sodelujočega, ki bo prejel izdelke BIO ZONE.

Žrebanje bo izvedeno z računalniškim žrebom, na sedežu organizatorja, 3 delovne dneve po zaključku nagradne igre.

Organizator bo po zaključku nagradne igre izvedel žrebanja in izžrebal naslednje nagrade:

 • 5 x karto za obisk skokov v Planici 2018
 • 1 x darilno kartico Mercator v vrednosti 40 EUR
 • 5 x kapa s šiltom slovenske olimpijske reprezentance

Žrebanje bo izvedeno z računalniškim žrebom, na sedežu organizatorja, 3 delovne dneve po zaključku nagradne igre.

Posameznik je lahko nagrajen le enkrat.

Izbor nagrajencev je dokončen in se nanj ni mogoče pritožiti.

Nagrajenci bodo objavljeni na spletni strani www.mercator.si.

6. Prevzem nagrad

Denarno izplačilo nagrade ni mogoče. Menjava nagrade ni mogoča.

Nagrajenci bodo o nagradi, pogojih (časovnih rokih in drugih pogojih) in načinu prevzema nagrade obveščeni po e-pošti na elektronski naslov, ki so ga navedli v spletnem obrazcu.

Če organizator v roku 10 dni od trenutka, ko nagrajencu pošlje obvestilo o tem, da je bil izbran, iz katerega koli razloga (npr.: nagrajenec izjavi, da nagrade ne želi sprejeti, elektronski naslov nagrajenca je napačen ipd.) ne prejme od njega vseh potrebnih podatkov, se šteje, da nagrajenec nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do nagrajenca prost vseh obveznosti v okviru te nagradne igre.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

 • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,
 • se ugotovi, da je sodelujoči sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji.

7. Varovanje osebnih podatkov

Sodelujoči v kvizu in nagradni igri organizatorju kot upravljavcu dovoljuje, da vodi, vzdržuje in obdeluje njegove osebne podatke za naslednje namene:

 • obveščanja o nagradni igri in nagradnem žrebu,
 • neposrednega in/ali ciljanega trženja,
 • obveščanja o novostih in poslovni ponudbi,
 • vzorčenja,
 • statistične obdelave podatkov.

Organizator se zavezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam.

V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.

Sodelujoči oz. njegov skrbnik ali zakoniti zastopnik lahko kadarkoli prekliče svoje soglasje za uporabo osebnih podatkov, pridobljenih v nagradni igri, in sicer po e-pošti na naslov urednistvo@mercator.si ali pisno na naslov:

Poslovni sistem Mercator, d.d.
Dunajska cesta 107
Ljubljana

Organizator mora osebne podatke uporabnika izbrisati v 15 dneh od podane zahteve.

Organizator bo hranil osebne podatke sodelujočih v kvizu in nagradni igri vse dokler sodelujoči ne bo zahteval blokiranja ali izbrisa svojih osebnih podatkov iz zbirke osebnih podatkov organizatorja.

8. Odgovornosti organizatorje

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

 • (ne)delovanje kviza,
 • (ne)resničnost podatkov, ki jih pošiljajo sodelujoči,
 • nedelovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,
 • vsakršne posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi reševanja kviza in sodelovanja v nagradni igri.

Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri sodelujočih nastanejo zaradi sodelovanja v kvizu oz. nagradni igri (z uporabo dostopa do svetovnega spleta, itd.).

9. Končne določbe

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih pravil kviza oz. nagradne igre bo sodelujoče obveščal z objavami na spletni strani Mercator.

Pravila in pogoji so dostopni na spletni strani organizatorja, za dodatne informacije pa lahko zainteresirana oseba tudi piše na urednistvo@mercator.si.

Ljubljana, 9. 2. 2018

 • 5 x karto za obisk skokov v Planici 2018