Europa Donna

  • Image

Združenje Europa Donna Slovenija

Slovensko združenje za boj proti raku dojk Europa Donna je samostojna, neodvisna, neprofitna organizacija civilne družbe. Je članica evropske zveze Europa Donna, ki združuje 47 držav iz geografskega področja Evrope in zagovarja njenih 10 ciljev. Že več kot 20 let povezuje bolnice z rakom dojk in raki rodil, zdravo populacijo in strokovne institucije v Sloveniji. Glavni cilj slovenskega združenja je vsem ženskam v Sloveniji zagotoviti enake možnosti za zgodnje odkritje bolezni, takojšnje in učinkovito zdravljenje, celostno rehabilitacijo in psihosocialno podporo bolnicam in njihovim svojcem. Velik del poslanstva združenja predstavlja osveščanje o pomenu zdravega načina življenja, promociji državnih preventivnih presejalnih programov DORA, ZORA  in SVIT ter pomenu zgodnjega odkrivanja predrakavih in rakavih sprememb.

 

Pomoč v stiski

V vseh teh letih pomemben del dejavnosti Europe Donne predstavlja pomoč v stiski bolnicam, njihovim svojcem in prijateljem. Diagnoza rak vpliva na vse ravni življenja bolnice in prizadene tudi njene bližnje, zato si že vrsto let prizadevajo, da bi bolnicam in njihovim svojcem lahko zagotovili tudi ustrezno psihosocialno podporo. Le tako se bo bolnica lahko ustrezno soočila z boleznijo, sodelovala v procesu zdravljenja, lažje premagovala stranske učinke in se po zdravljenju hitreje vrnila v svoje socialno in delovno okolje.

 

Pomoč je na voljo prek treh svetovalnih telefonov, pomemben del pomoči v stiski pa predstavljajo tudi pogovori in osebna svetovanja na sedežu združenja. Bolnice in njihovi svojci se lahko pridružijo tudi kateri od podpornih skupin, ki potekajo pod strokovnim vodstvom izkušenih psihoterapevtov. Zaradi bolezni se ženske in njihove družine oziroma gospodinjstva soočajo tudi s finančnimi težavami in pravnimi vprašanji iz področja delovnega prava, zato jim pomagajo tudi s finančno podporo in brezplačno pravno pomočjo.

 

Program ROZA

Pred dvema letoma so aktivnosti psihosocialne podpore povezali v skupen program ROZA, ki ga v Združenju Europa Donna Slovenija izvajajo v sodelovanju s partnerji. V okviru programa Roza so bolnicam in njihovim svojcem v času zdravljenja in po njem na voljo različne oblike psihosocialne podpore. Program ROZA v letih od 2017 do 2019 sofinancira Ministrstvo za zdravje, vse aktivnosti so za udeležence brezplačne.

 

Bolnice in ozdravljenke

V programu ROZA za bolnice in ozdravljenke organizirajo podporno skupino, ki poteka v okviru Stika, centra za psihoterapijo in kakovost odnosov in se srečuje dvakrat mesečno v popoldanskem času. Na srečanjih pod strokovnim vodstvom izkušene psihoterapevtke vodijo pogovore o temah, ki so pomembne za ženske, ki so prebolele raka dojk ali raka rodil. V sodelovanju s Slovenskim društvom Hospic pripravljajo izobraževanje v obliki izkustvenih delavnic, na katerih bolnice pridobivajo veščine za lažje soočanje z boleznijo, minljivostjo in strahom. Z Društvom za razvijanje čuječnosti dvakrat letno izvajajo delavnice čuječnosti v Ljubljani in v Slovenski Bistrici.

 

Svojci in prijatelji

Za svojce in prijatelje v programu ROZA organizirajo dve podporni skupini, ki potekata pod vodstvom strokovno usposobljenih sodelavcev Fakultete za psihoterapevtsko znanost (SFU Ljubljana). Prva skupina je namenjena svojcem bolnic z rakom dojk ali rakom rodil, druga skupina pa žalujočim, ki jih je prizadela izguba bližnje osebe zaradi raka.

 

Otroci

V programu ROZA organizirajo vikend tabor za otroke bolnic z rakom  (5  do  18  let), ki ga izvajajo v sodelovanju s Slovenskim Društvom Hospic. Dolgotrajna bolezen in zdravljenje žensk fizično in psihično obremenilno vplivata na celotno družino in še prav posebej na njihove otroke. V programu tabora se prepletajo zabavne in sprostilne vsebine in resnejše tematike, ki jih obravnavajo na delavnicah z izkušenimi terapevti in prostovoljci in se dotikajo odnosov v družini, o spremembah v primerjavi z obdobjem pred boleznijo, kaj pogrešajo, kako se spoprijemajo z različnimi čustvi, izkušnjami in občutki.

Spremljanje projekta Napolni nas z upanjem - stari tolarji za nove začetke

Kampanjo Napolni nas z upanjem - stari tolarji za nove začetke lahko spremljate tudi preko sledečih družbenih omrežij:

Za kampanjo smo prav tako ustvarili ključnik, tako da lahko naše objave spremljate tudi preko ključnika #napolninaszupanjem

 

Kontakti

Europa Donna 
Slovensko združenje za boj proti raku dojk
Vrazov trg 1 (2. nadstropje)
1000 Ljubljana

Telefonska številka: (01) 231 21 01
Faks: (01) 231 21 02
Elektronska pošta: europadonna@europadonna.si

dr. Tanja Španić, dr. vet. med, predsednica združenja Europa Donna 
Elektronska pošta: tanja.spanic@europadonna.si
Telefonska številka: 031 343 045

Polona Marinček, odnosi z javnostmi
Elektronska pošta: polona.marincek@europadonna.si
Telefonska številka: 041 600 803