Uporaba piškotkov

Poslovna Pika kartica

Poslovna Pika kartica je namenjena pravnim osebam, samostojnim podjetnikom, društvom in ostalim ustanovam, ki so registrirani v skladu z veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji in sprejemajo Splošna določila za izdajo in uporabo poslovne Pika kartice.

Po funkciji je poslovna Pika kartica lahko gotovinska ali plačilno-kreditna ter hkrati tudi bonitetna kartica.

Plačevanje s poslovno kartico

Poslovna Pika kartica omogoča plačevanje blaga in storitev izključno na maloprodajnih mestih v Skupini Mercator po Sloveniji, kjer se izvaja prodaja po rednih maloprodajnih cenah ter osebni prevzem blaga in storitev na samem maloprodajnem mestu.

S poslovno Pika kartico je omogočeno tudi plačevanje ob prevzemu blaga, naročenega preko Spletne trgovine Mercator.

Prodajna mesta, kjer lahko uporabljate poslovno Pika kartico, so označena s posebnim sivo-srebrnim znakom.

Iz sistema poslovne Pika kartice so izključene naslednje prodajalne:

  • Mercatorjeve franšizne prodajalne,
  • strateški partnerji v sistemu Pika kartice,
  • Cash & Carry prodajalne,
  • Gostinstvo,
  • M holidays,
  • Intersport,
  • Modiana,
  • Mercatorjeva prodajna mesta v tujini.

Funkcionalnosti poslovne kartice

Namenjena je pravnim osebam, samostojnim podjetnikom, društvom in ostalim ustanovam, ki so kupci v Mercatorjevih maloprodajnih enotah ter želijo svoje nakupe poravnati enkrat mesečno, še vedno pa lahko plačujejo tudi z gotovino.

Nakupi, evidentirani na poslovno Pika kartico v bonitetnem obdobju, prinašajo boniteto do 6 % glede na doseženo vrednost nakupov v bonitetnem obdobju. Gotovinska plačila, evidentirana na poslovno Pika kartico prinašajo višje bonitete. Za enkratni gotovinski nakup velja zakonsko določena omejitev vrednosti do 420, 00 EUR (plačila za nakupe nad 420,00 EUR se morajo izvajati preko transakcijskega računa).

Prednosti in ugodnosti

Plačilo z vašo kartico bomo zabeležili na bančnem POS terminalu. V primeru plačila na odlog, račune poravnate enkrat mesečno.

Obračun bonitete pripravimo ob zaključku vsakega bonitetnega obdobja (v okviru preglednice bonitet). Plačila z gotovino prinašajo višjo boniteto.

Vse dodatne poslovne kartice pripadajo istemu računu in delujejo v okviru skupnega mesečnega limita. Skupni mesečni limit, ki je dodeljen poslovni Pika kartici s strani izdajatelja, se šteje kot limit računa poslovne Pika kartice in je del celotnega limita, ki ga ima imetnik poslovne Pika kartice na nivoju družbe Mercator, d.d.

Brez članarine in stroškov za redno poslovanje.

Neporavnane obveznosti in reklamacije

Pri neporavnanih obveznostih ali ob preklicu poslovne Pike kartice se že pridobljena boniteta imetnika poslovne Pika kartice prenese v dobro neporavnanih obveznosti.
Morebitne reklamacije računov in dokazil o nakupu blaga je mogoče uveljaviti v roku 8 dni od nakupa ali prejema mesečnega obračuna za poravnavo obveznosti. Za reševanje neupravičene reklamacije si Mercator, d.d., pridržuje pravico zaračunati nastale stroške.

Mesečni limit

Mesečni limit nakupov velja od dneva obračuna obveznosti in ga dodeli Komisija za izdajo poslovne Pika kartice v skladu s Poslovnikom za delo komisije.

Imetniku poslovne Pika kartice se odobreni mesečni limit dnevno zmanjšuje:

  • za znesek neplačanih zapadlih terjatev na ravni družbe Mercator, d.d. (zapadle terjatve najemnine, nakupi v veleprodaji ali po komercialni pogodbi maloprodaje ...),
  • za znesek tekočih, še ne obračunanih nakupov s poslovno Pika kartico.

Izdajatelj poslovne Pika kartice si pridržuje pravico do spreminjanja bonitetnih pravil. Vse spremembe bodo javno objavljene na teh spletnih straneh.
 

Moja pika